KHUYẾN MÃI XUÂN 2019

Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 31/01/2019, Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lê Gia trân trọng mang đến chương trình khuyến mãi đầy hấp dẫn "KHUYẾN MÃI XUÂN 2019"cho tất cả các Quý khách hàng của Công ty Lê Gia.
Tất cả Quý khách hàng khi mua hàng ABB tại Lê Gia với hoá đơn trên 3 triệu đồng sẽ nhận được rất nhiều quà tặng hấp dẫn từ thương hiệu Sigma.
. Cụ thể như sau:

Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 3 triệu : tăng 1 cái MCB tép 1P

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 7 triệu : tăng 1 cái MCB tép 2P

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 11 triệu : tăng 1 cái MCB tép 3P

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 15 triệu : tăng 1 cái MCB tép 4P

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 22 triệu : tăng 1 cái RCCB SHM2040030

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 25 triệu : tăng 1 cái RCCB SHM2063030

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 29 triệu : tăng 1 cái Contactor SCM022230

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 32 triệu : tăng 1 cái RCCB SHM4040030

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 35 triệu : tăng 1 cái RCCB SHM4063030

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 40 triệu : tăng 3 cái CT SM3002000505

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 46 triệu : tăng 3 cái CT SS3003000510

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 50 triệu : tăng 1 cái Contactor SCM040230

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 52 triệu : tăng 1 cái MCCB 3A125xxx

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 62 triệu : tăng 1 cái Contactor SCM050230

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 70 triệu : tăng 1 cái Contactor SCM065230

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 72 triệu : tăng 1 cái MCCB 3A160xxx

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 85 triệu : tăng 1 cái Contactor SCM075230

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 100 triệu : tăng 1 cái Contactor SCM085230

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 110 triệu : tăng 1 cái MCCB 3A250250

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 120 triệu : tăng 1 cái MCCB 3K160125

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 130 triệu : tăng 1 cái Contactor SCM100230

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 200 triệu : tăng 1 cái Contactor SCM125230

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 260 triệu : tăng 1 cái Contactor SCM150230

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 330 triệu : tăng 1 cái Contactor SCM180230

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 400 triệu : tăng 1 cái MCCB 3K630500

- Đơn hàng ABB (BT, PLC, HMI, KĐM) >= 420 triệu : tăng 1 cái MCCB 3K630630
Thông tin chi tiết liên hệ:
Hotline: 1900 6860
Website: http://levn.vn/.

poster khuyen mai thang 1 legia