Dịch vụ kỹ thuật

  • Cung cấp tất cả các thiết bị Điện Công nghiệp và Tự Động hóa
  • Tư vấn chuyển đổi công nghệ, cải tạo nhà xưởng
  • Nhận hỗ trợ kỹ thuật và lắp đặt hệ thống, dây chuyền tự động trong nhà xưởng
  • Nhận thiết kế và thi công hệ thống, dây chuyền tự động trong nhà xưởng
  • Nhận thiết kế và thi công các loại tủ điện điều khiển dành cho ngành công nghiệp.