Miếng lọc bụi Plastim PFM cho miệng gió quạt hút tủ điện
Miếng lọc bụi Plastim PFM cho miệng gió quạt hút tủ điện

 

Sản phẩm:  Miếng lọc bụi cho quạt tủ điện
Mã hàng:   PFM
Xuất xứ:  Plastim / Châu Âu
Bảo hành:   1 năm
Thông tin sản phẩm

- Miếng lọc bụi cho quạt hút tủ điện gồm có các model sau:

+ PFM 1000 : dùng cho lọc bụi PFI 1000

+ PFM 1500 : dùng cho lọc bụi PFI 1500

+ PFM 2500 : dùng cho lọc bụi PFI 2500

+ PFM 3000 : dùng cho lọc bụi PFI 3000Các sản phẩm cùng loại