Phần mềm giám sát và điều khiển từ xa
Phần mềm giám sát và điều khiển từ xa


Thông tin sản phẩm

Thích hợp để ghi dữ liệu từ tất cả các loại thiết bị sử dụng giao thức MODBUS RTU / ASCII.

- Các kênh có thể được xác định từ các cổng nối tiếp không giới hạn

- Phần mềm tự động khởi động sau khi Máy tính bật

- Cho phép hiển thị đồ họa cho các quy trình rất nhanh

- Có thể đăng nhập dữ liệu cho mỗi 50ms

- Mỗi kênh có màn hình đồ họa riêng.

  - Các kênh có thể được hiển thị trong cùng một màn hình đồ họa khi cần thiết

- Ghi dữ liệu theo các định dạng Excel, XML, HTML

- Đồ họa được lưu ở định dạng JPEG, PNG, GIF, PCX, VML, PostScript và PDF

- Cho phép hiển thị đồ họa ở độ phân giải ms